Termovizní měření

Provádíme diagnostiku elektrických systémů a zařízení.

Rozsah:

  • diagnostika částí motorů a kompresorů
  • lokalizace vadných spojů, součástek a uložení
  • identifikace tepelně technických závad budov a konstrukčních zařízení

Přínos:

  • včasná prevence poruch a havarijních stavů
  • bezkontaktní měření bez nutnosti odstávky a demontáže zařízení
  • zkrácení času na vyhledání závady
  • minimalizace ztrát spojených s odstávkou zařízení
  • snížení nákladů na údržbu

Další služby

Poradenská činnost

Provádíme poradenskou činnost v oblastech elektroinstalací vysokého a nízkého napětí, záložních zdrojů a generátorů

Více info

Projektová činnost

Provádíme poradenskou činnost v oblastech elektroinstalací vysokého a nízkého napětí, záložních zdrojů a generátorů.

Více info

Servis a údržba

Smluvní údržbové a servisní práce na zařízeních VN i NN, nabízíme nepřetržitý - 24 hodinový servis po celé ČR.

Více info

Revize elektro

Provádíme výchozí a periodické revize VN i NN.

Více info
Všechny služby
Chcete se zeptat?

Kontaktujte nás

Telefon 267 712 522
Email atico@atico.cz