Výroba/produkty/řešení

Energetická infrastruktura silnoproudých rozvodů VN a NN

 • Generální dodávky rozvoden, rozpínacích stanic, trafostanic
 • Návrhy řešení, projekce, zajištění všech nutných povolení, realizace, servis, údržba, revize

Technologická infrastruktura objektů

 • Energocentra a silnoproudé rozvody technologických objektů (průmysl, sklady, nemocnice, církevní stavby,..)
 • Energocentra a silnoproudé rozvody kancelářských budov či obytných domů
 • Slaboproudé rozvody technologických objektů
 • Hromosvody, systémy protipožárních ucpávek

Infrastruktura datových center a serveroven

 • Kompletní řešení technologie energo, chlazení, monitoring, silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Rozvodny NN

 • generální dodávky rozvoden a distribučních rozvaděčů do 6300A
 • generální dodávky energocenter včetně záložních zdrojů energie (UPS, Dieselagregátů)
 • řízení a monitorování energetických systémů

Výroba rozvaděčů

 • výroba VN a NN rozvaděčů
 • výroba kompenzačních rozvaděčů
 • výroba instalačních elektroměrových a domovních rozvaděčů
 • výroba rozvaděčů MaR a atypických rozvaděčů

Řídící systémy

 • vývoj a návrh vlastních řídících systémů
 • řízení a monitorování energetických systémů objektu, technologických rozvaděčů, spotřeb elektrické energie
 • zajištění bezpečného automatického a ručního ovládání energetických přenosových systémů
Chcete se zeptat?

Kontaktujte nás

Telefon 267 712 522
Email atico@atico.cz