hlavička
služby produkty
menu kontakt

 Provozovna:

ATICO s r.o.
 Hlubočepská 16
 15200 Praha 5

Tel:  267 712 522-24
 Fax: 267 712 521
GSM: +420 602 216 360
E-mail: atico@atico.cz

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) zde.

Management jakosti

Vedení společnosti ATICO s r.o.
vyhlašuje tuto
POLITIKU SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI,
EMS a BOZP
schválenou vedením společnosti, která je závazkem pro
dosažení a udržování standardů QMS, EMS a OHaSMS v
řízení a zlepšování systémů ve všech procesech společnosti ATICO s r.o. a organizaci pracovních činností.
Společnost ATICO s r.o. se touto politikou zavazuje:

V MANAGEMENTU JAKOSTI CHCEME:

činnosti v oblasti výroby a dodávání rozváděčů zajišťovat pracovníky s odbornou způsobilostí, kterou budeme udržovat a zvyšovat,

provozovat zařízení pro uvedené činnosti, která jsou bezpečná a spolehlivá ve smyslu zákonných požadavků a technických norem,

o jakosti a podmínkách v oblasti uvedených činností budeme zákazníky informovat v rámci odběratelsko dodavatelských vztahů,

v procesu provádění staveb budeme nástroji řízení a zlepšování jakosti zejména přezkoumáváním, monitorováním a auditováním kvality produktu, procesů a postupů

PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ČINNOSTÍ PROVOZOVANÝCH DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROHLAŠUJEME:

budeme pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj environmentální profil a stanovíme měřitelné cíle a cílové hodnoty a budeme působit na zlepšování environmentálního profilu společnosti,

budeme trvale usilovat o snižování negativních vlivů našich minulých, současných a budoucích činností na životní prostředí,

budeme dodržovat obecně platné právní předpisy a normy pro ochranu životního prostředí,

budeme vzdělávat a motivovat naše pracovníky a naše dodavatele materiálů a služeb tak, aby cíle politiky přijali za své a působili k naplňování environmentální politiky naší společnosti,

činnosti zaměřené na uplatnění environmentálního managementu budeme zveřejňovat pro potřeby veřejnosti, našich pracovníků a institucí státní a veřejné správy.

V MANAGEMENTU OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI:

budeme zvyšovat úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti společnosti, dodržovat obecně platné právní předpisy a normy ochrany zdraví a bezpečnosti a k tomu:

ZÁKAZNÍKOVI NABÍZÍME:

posouzení a navržení optimálních technologií dodávání rozváděčů s ohledem na:

 logo